Video

75 năm Ngành TT&TT: Từ bước chân người bưu tá đến Chuyển đổi số quốc gia

08/10/2020 06:31
Cách đây 75 năm, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới chính thức thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Gắn với đó là sự ra đời của 13 bộ. Trong đó, Bộ Thông tin, Tuyên truyền và Bộ Giao thông Công chính là những nền tảng cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay.
Lịch sử 75 năm của Ngành TT&TT luôn gắn bó với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông qua từng thế hệ đã cùng nhau vun đắp nền móng vững chắc cho sự phát triển của Ngành. Nền móng đó là tinh thần tận tụy, sáng tạo xây dựng các tuyến đường thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt. Nền móng đó là “tay bút tay súng” của các nhà báo - chiến sỹ trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh và tinh thần sáng tạo, dũng cảm đột phá, đổi mới báo chí tạo sức mạnh đồng thuận trong thời kỳ đổi mới. Nền móng đó là “những đêm chuyển mạng không ngủ”, là cân não với quyết định kết nối liên mạng toàn cầu internet của những năm 1990. Có thể nói, ngành Thông tin và Truyền thông, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, đều phải gánh vác trên vai sứ mệnh rất quan trọng, góp phần huy động sức mạnh toàn dân tộc cả về tinh thần (báo chí, xuất bản) và vật chất (công nghệ, kỹ thuật).
 
Có một thời, những đôi chân miệt mài trải vạn dặm đường gian khó trên đôi dép lốp, những con người đội nắng đội mưa bằng nón lá, áo tơi. Đã một thời cán bộ Ngành phải đối mặt với muôn ngàn thiếu thốn để giữ vững mạch máu thông tin liên lạc dù ở miền xuôi hay miền ngược, Miền Bắc hay Miền Nam, trong thời bình hay trong thời chiến; hàng ngày người ta vẫn thường thấy những con người ít nói về mình nhưng cần mẫn, chịu đựng để thông tin liên lạc không bị gián đoạn. Nhiều lớp người đã nối tiếp nhau vượt bao khó khăn, thử thách để làm nên diện mạo hôm nay của ngành Thông tin & Truyền thông Việt Nam.
Trên đôi cánh Công nghệ và Tuyên truyền, theo ánh sáng của Đảng và Bác Hồ đã chỉ lối, Thông tin & Truyền thông Việt Nam đang cất cánh trên đường băng Chuyển đổi số quốc gia, hướng tới chân trời vì một Việt Nam hùng cường.

mic.gov.vn