Chính sách, pháp luật

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5ghz

31/03/2021 08:54 SA

Băng tần 5 GHz là băng tần phổ biến thứ hai (sau băng 2,4 GHz) dành cho các thiết bị vô tuyến cố định. So với băng 2,4 GHz, việc sử dụng các thiết bị vô tuyến ở băng 5 GHz có một số ưu thế như sau:

-          Vùng Fresnel nhỏ, ảnh hưởng lên thiết bị khác dễ quản lí;
-          Tốc độ dữ liệu được triển khai sẽ có khả năng cao hơn;
-          Nhiễu từ các hệ thống khác nhỏ.
Hạn chế của băng 5 GHz là khả năng đâm xuyên của tín hiệu kém nên phạm vi sử dụng nhỏ, khó triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, điểm này lại là lợi thế khi sử dụng cho các hệ thống vô tuyến cố định. 
QCVN 65:2013/BTTTT được xây dựng dựa trên tài liệu tham chiếu là tiêu chuẩn ETSI EN 301 893 V1.3.1 (2005-08). Đây là tiêu chuẩn được Châu Âu ban hành cho các thiết bị vô tuyến cố định RLAN ở băng tần 5 GHz và tiêu chuẩn này của Châu Âu có những đặc trưng cụ thể:
- Châu Âu ấn định băng tần 5150-5350 MHz và 5470-5725 MHz dành cho các hệ thống vô tuyến cố định RLAN. Tuy nhiên, trên các dải băng tần này đã có một số hệ thống radar (vô tuyến định vị) đang hoạt động, bao gồm radar khí tượng và hệ thống khác. So với RLAN, các hệ thống đã có (khác RLAN) có mức ưu tiên cao hơn. Do đó, ETSI đặt ra yêu cầu về tính năng DFS (Dynamic Frequency Selection) đối với các thiết bị hoạt động để tránh làm nhiễu đến các hệ thống có ưu tiên cao hơn.
- Về bản chất, DFS là tính năng được thiết bị sử dụng để giám sát, phát hiện sự tồn tại của các tín hiệu radar trên kênh đang hoặc dự định sử dụng để phát. Trong trường hợp phát hiện có tín hiệu radar, RLAN sẽ phải dừng phát trên kênh để chuyển sang kênh mới (trường hợp đang sử dụng) hoặc chuyển sang chọn kênh khác để sử dụng trước khi bắt đầu phát.
- Tương ứng với trường hợp đang phát và trước khi phát, DFS sử dụng hai cơ chế chính là ISM (In-Service Monitoring), CAC (Channel Availability Check) để phát hiện tín hiệu radar.
Hiện tại, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ETSI EN 300 893 là V2.1.1 (2017-05). Ngoài các lí do điều chỉnh, sửa lỗi ấn bản, …, có hai nguyên nhân chính dẫn tới sự cập nhật phiên bản của ETSI:
-          Chỉ thị vô tuyến mới của EU: Radio Equipment Directive 2014/53/EU (viết tắt là RED);
-          Bổ sung yêu cầu về tính thích nghi khi thiết bị và hệ thống RLAN bùng nổ cả về số lượng và dung lượng.
Và so với tài liệu tham chiếu chính xây dựng QCVN 65:2013 là ETSI EN 300 893 V1.3.1 (2005-08), tài liệu mới nhất ETSI EN 300 893 V2.1.1 (2017-05) có những thay đổi như sau:
-          Đưa ra thêm các yêu cầu về Thích nghi;
-          Sử dụng khoảng bảo vệ nhỏ hơn (thêm 2 kênh 5160 MHz và 5340 MHz);
-          Điều chỉnh lựa chọn băng thông lớn hơn (20/40/80/160 Mhz) so với 20 MHz trong tiêu chuẩn hiện tại;
-          Đựa thêm chỉ tiêu trong phần DFS;
-          Đưa ra các yêu cầu khai báo đối với nhà sản xuất cụ thể, rõ ràng về thiết bị cần đo;
-          Phương pháp đo các chỉ tiêu được cập nhật;
-          Đưa thêm mẫu báo cáo kết quả đo trong Phụ lục.
 
Về cơ bản, tài liệu tham chiếu chính đã bổ sung, điều chỉnh để vừa hỗ trợ việc phối hợp giữa các hệ thống thông tin khác nhau, vừa hỗ trợ việc quản lí và đo kiểm chính xác, chặt chẽ hơn.
Chính vì những lý do đó, Dự thảo QCVN về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5ghz có điều chỉnh một số nội dung nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế tại Việt Nam.
Các đề xuất sửa đổi của dự thảo thay thế QCVN 65:2013/BTTTT như sau:
 

Tần số

Với Việt Nam, trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia số 71/2013/QĐ-TTg và Sửa đổ, bổ sung theo quyết định số 02/2017/QĐ-TTg, tại dải tần 5 GHz, các tần số có thể dành cho RLAN bao gồm:
-          Từ 5150 MHz đến 5350 MHz;
-          Từ 5470 MHz đến 5850 MHz.
Trong QCVN 65:2013/BTTTT, tần số được sử dụng bao gồm:
-          Từ 5150-5350 MHz: sử dụng các tần số từ 5180 MHz đến 5320 MHz;
-          Từ 5470-5850 MHz: sử dụng các tần số từ 5745 MHz đến 5825 MHz.
Như vậy, đề tài đề xuất điều chỉnh tần số được sử dụng trong Quy chuẩn thay thế sẽ là:
-          Từ 5150-5350 MHz: sử dụng các tần số từ 5160 MHz đến 5340 MHz (giống ETSI);
-          Từ 5470-5850 MHz: sử dụng các tần số từ 5745 MHz đến 5825 MHz (giữ nguyên so với Quy chuẩn hiện tại).
Ngoài ra, đề tài điều chỉnh lại yêu cầu về dung sai tần số, độ lệch tần số danh định như trong tài liệu tham chiếu.
 

Tính năng DFS

DFS là tính năng đảm bảo hệ thống RLAN không gây ảnh hưởng đến các nghiệp vụ vô tuyến khác triển khai cùng băng tần có mức ưu tiên cao hơn.
Đề tài thực hiện bổ sung phần tính năng DFS vào Quy chuẩn.
 

Tính năng thích nghi

Truy nhập thích nghi cũng là tính năng quan trọng cho phép thiết bị linh động trong việc chọn thông số hoạt động tốt hơn trong điều kiện hệ thống có mức ưu tiên thấp hơn các hệ thống khác trong cùng băng tần.
Đây là tính năng mới được bổ sung trong tài liệu tham chiếu so với phiên bản trước đó. Đề tài thực hiện bổ sung theo tài liệu tham chiếu mới.
 

Đặc tính chặn ở máy thu

Đây cũng là tính năng mới được bổ sung trong tài liệu tham chiếu so với phiên bản trước để đảm bảo sự phát triển hài hòa của hệ thống.
 

Điều chỉnh phương pháp đo

Do bổ sung, điều chỉnh các qui định kĩ thuật đã nói ở trên, đề tài thực hiện bổ sung, điều chỉnh phần phương pháp đo tương ứng.
 
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5ghz  đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý Đơn vị góp ý kiến bằng văn bản đối nội dung dự thảo Thông tư.
 
Chi tiết file đính kèm xem tại đây.
 

NVHA