Chính sách pháp luật mới

Quy định mới về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ TTTT

27/11/2023 11:45 SA

 Ngày 02/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2023/NĐ-CP về quản lý, nhập khẩu hàng hóa tân trang theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Theo đó, một số nội dung quan trọng về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và truyền thông theo Hiệp định CPTPP được quy định như sau:

1. Về Điều kiện hàng hóa tân trang nhập khẩu
Căn cứ Điều 5 Nghị định số 77/2023/NĐ-CP thì hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có Giấy phép nhập khẩu
- Đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP.
- Đáp ứng các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật chuyên ngành đang được áp dụng cho hàng nhập khẩu mới cùng chủng loại.
Trong đó, tùy trường hợp cụ thể, có các quy định về: nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hiệu suất năng lượng, an toàn bức xạ, an toàn thông tin mạng, đo lường, bảo vệ môi trường, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các quy định khác. Bên cạnh đó, hàng hóa tân trang khi đưa ra lưu thông trên thị trường, trên nhãn gốc hoặc nhãn phủ của hàng hóa tân trang phải thể hiện bằng tiếng Việt cụm từ "Hàng hóa tân trang" ở vị trí và với kích cỡ có thể nhìn thấy và đọc được bằng mắt thường. Quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch của hàng hóa và bảo đảm quyền lợi của khách hàng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Về danh mục hàng hóa tân trang thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và truyền thông bao gồm 13 loại sau:
- Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.
- Máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán, máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.
- Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại thông minh và điện thoại khác cho mạng di động tế bào hoặc mang không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.
- Micro và giá đỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện.
- Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh.
- Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.
- Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, trong cùng một khối.
- Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.
- Mạch in.
- Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca-tốt lạnh hoặc ca-tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia ca-tốt, ống điện tử camera truyền hình).
- Mạch điện tử tích hợp.
- Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và các vật dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối.
3. Về Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP
Hàng hóa tân trang lĩnh vực Thông tin và truyền thông chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam khi có giấy phép của Bộ Thông tin và truyền thông cấp theo 02 hình thức: nhập khẩu theo lô hàng hoặc nhập khẩu có thời hạn. Việc nhập khẩu theo lô được cấp đối với các loại hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam trong những lần đầu. Sau 03 lần nhập khẩu, giấy phép sẽ được cấp dưới hình thức có thời hạn.
4. Về Hồ sơ, quy trình cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang
Căn cứ nhu cầu và điều kiện kinh doanh, thương nhân nhập khẩu hàng hóa tân trang gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang tới cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực được giao thuộc Bộ Thông tin và truyền thông qua đường bưu điện (hoặc trực tuyến, nếu có áp dụng). Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 77/2023. 
- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản sao có xác thực của thương nhân).
- Văn bản của doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang xác nhận hàng hóa tân trang nhập khẩu theo Đơn đề nghị của thương nhân là hàng hóa đã được doanh nghiệp này đăng ký khi đề nghị cấp Mã số tân trang (01 bản chính kèm theo bản dịch tiếng Việt nếu ngôn ngữ sử dụng tại bản chính không phải là tiếng Việt, được ký xác thực bởi đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang).
- Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa tân trang theo giấy phép đã được cấp trước đó theo mẫu tại Phụ Lục XI ban hành kèm Nghị định 77/2023 (01 bản chính).
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang cho thương nhân. Trường hợp không cấp, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Nghị định giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang theo phân công; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa tân trang thuộc thẩm quyền quản lý.
Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Lê Hoàng Linh - Vụ Pháp chế