Phổ biến giáo dục pháp luật

BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP PHỔ BIẾN THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

07/11/2023 16:44 CH

 Chiều ngày 09/10/2023, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Bộ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (Thông tư 56).

          Hội nghị có sự chủ trì của đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí chủ trì Hội nghị cho biết Bộ Tư pháp luôn quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cũng như phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản quy định thể chế, chính sách cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
          Hội nghị có sự tham gia của các báo cáo viên đến từ Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Tiến sĩ Nguyễn Quang Thành – Trưởng phòng, Vụ Tài chính –hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính cùng sự lắng nghe của các đại diện đến từ các Bộ, ngành và hơn 3.000 điểm cầu tại các tỉnh, thành, địa phương trên cả nước.
          Cũng tại Hội nghị này, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi cho báo cáo viên và Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp về các nội dung chi, định mức chi tại Thông tư 56.
          Các đại biểu đã chia sẻ một số băn khoăn về mức chi cho biên soạn tài liệu, được tính theo ngày công hay tính theo số trang tài liệu; nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật; về nguồn chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
          Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến băn khoăn về việc quy định thù lao cho báo cáo viên và thời gian được tính một buổi là trong thời gian bao nhiêu tiếng; có nội dung chi định kỳ cho các báo cáo viên pháp luật thực hiện công tác PBGDPL hay không?...
          Đối với các câu hỏi của đại biểu tham dự hội nghị, các báo cáo viên đã có câu trả thời được đại biểu đánh giá là thỏa đáng, hữu ích. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng mong trong thời gian tới các đại biểu tiếp tục tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, bất cập, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở để làm cho công tác này ngày càng hiệu quả./.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế