Chính sách, pháp luật

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG KHI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CHIẾM DIỆN TÍCH NHỎ LẺ

04/10/2023 16:39 CH

 Theo Dự thảo Luật Đất đai, đất xây dựng công trình viễn thông thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, loại đất sử dụng vào mục đích công cộng (cụ thể là đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin). Việc sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, nghiêm cấm các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất đúng mục đích. Việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc chuyển sang đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Các trường hợp không phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải đăng ký biến động theo quy định tại Dự thảo Luật.

Căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hiện nay, để sử dụng đất vào mục đích xây dựng các công trình viễn thông cần phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.   
+ Các công trình viễn thông có số lượng rất lớn nhưng chiếm diện tích nhỏ và không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng của thửa đất. Do đó, nếu phải chuyển đổi mục đích sử dụng sẽ làm phát sinh khối lượng lớn các thủ tục hành chính, gây lãng phí cho cơ quan quản lý nhà nước, người dân và các doanh nghiệp viễn thông.
          + Không phải mọi trường hợp người dân đều hợp tác để chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc đăng ký biến động.
             + Một số địa phương không giải quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một phần diện tích nhỏ (250-300 m2) trên một diện tích rộng lớn/một quả đồi nhiều ha).
           + Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 18/05/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng có tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây đựng đối với trường hợp không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo đó các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng gồm “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điếm xây dựng của UBND cấp huyện đoi với công trình xây dựng biển quảng cảo, trạm viễn thông, cột ăng ten tại khu vực không thuộc nhóm đẩt có mục đích sử dụng để xây dựng và không đuợc chuyển đổi mục đích sử dụng đất”. Tuy nhiên, việc xin văn bản chấp thuận theo quy định trên rất khó khăn do hầu hết các UBND huyện e ngại, từ chối chấp thuận cho các doanh nghiệp Viễn thông xây dựng công trình viễn thông trên các loại đất khác (như đất nông nghiệp) do không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
        Bên cạnh đó, việc quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (bao gồm địa điểm lắp đặt địa chỉ, tọa độ) đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 25/2011/ND-CP.
Thực tế cho thấy sau khi được cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, để triển khai xây dựng hạ tầng mạng viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông đều phải ký kết các hợp đồng, thỏa thuận thuê đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định để xây dựng các công trình viễn thông. Đất thuê thường là một phần đất thuộc thửa đất nông nghiệp, đất ở ..., không phải là đất công trình bưu chính, viễn thông. Việc xây dựng các công trình viễn thông của các doanh nghiệp thời gian vừa qua đã phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động và được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật về viễn thông. Các công trình viễn thông bên cạnh là hạ tầng của các doanh nghiệp viễn thông còn có vai trò là hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên, đề xuất sửa Luật Đất đai theo hướng trường hợp công trình viễn thông được xây dựng trên đất không phải là đất công cộng dùng cho mục đích xây dựng công trình viễn thông nhưng phù hợp với quy hoạch chuyên ngành về viễn thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai thuộc loại đất kết hợp đa mục đích.

Phạm Thị Thu Huyền - Vụ Pháp chế