Chính sách pháp luật mới

Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế Căn cước công dân

25/10/2022 09:51 SA

 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022 quy định tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử. Tài khoản định danh điện tử được chia thành 02 mức độ với các thông tin và giá trị sử dụng khác nhau, cụ thể như sau:

Với tài khoản định danh điện tử mức độ 1, Thông tư quy định bao gồm những thông tin sau:
- Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.
- Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung.
Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Thông tư quy định bao gồm những thông tin sau:
+ Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.
+ Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; Vân tay.
Ở mức độ 1, tài khoản định danh điện tử có giá trị chứng minh các thông tin cá nhân trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Ở mức độ 2, tài khoản định danh điện tử có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân (hoặc tương đương hộ chiếu đối với trường hợp là người nước ngoài) trong thực hiện các giao dịch mà yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin các loại giấy tờ để đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử như Thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe,… sẽ giúp công dân giảm bớt các giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục, giao dịch.

Lê Hoàng Linh - Vụ Pháp chế