Phổ biến giáo dục pháp luật

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn về Phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới

12/11/2021 15:28 CH

 Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc khu vực phía Bắc.

Dự hội nghị tập huấn có hơn 60 đại biểu đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phía Bắc; cán bộ làm công tác đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành; cán bộ làm công tác thông tin đối thoại tại Hà Nội; phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Dựa vào dân, lấy dân làm gốc, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống.
Để có cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy, cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật, về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Đây là những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách, thông qua công việc, bài viết, phóng sự của mình để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu được hai chuyên gia truyền đạt nội dung: Tình hình biên giới, lãnh thổ từ đầu năm 2021 đến nay và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ. Tình hình thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, triển khai pháp luật của Bộ đội Biên phòng ở biên giới và tình hình thực hiện của nhân dân.
Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết: Lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên các tuyến biên giới, phục vụ hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội biên phòng luôn phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là trên Biển Đông, vùng biển Tây Nam. Duy trì thực hiện nghiêm hiệp định, thỏa thuận hợp tác với các nước; phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương giám sát, xử lý, giải quyết đối với hoạt động vi phạm của các nước láng giềng khi xây dựng các công trình trên biên giới.
 
Vụ Pháp chế