Xử lý vi phạm hành chính

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

09/07/2021 08:38 SA

Ngày 08/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2021 ít hơn so với cùng kỳ báo cáo năm 2020. Tổng số vụ vi phạm phát hiện là 93 vụ và tổng số quyết định xử phạt hành chính đã ban hành là 93 quyết định với tổng giá trị tiền xử phạt là 1.679.900.000 đồng

Chi tiết nội dung báo cáo (đính kèm).

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT