Ngành

Thông tư 27/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

30/09/2020 11:13 SA

Ngày 30/9/2020, Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ban hành  “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao - QCVN 87:2015/BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành từ năm 2015. Như vậy, Quy chuẩn đã triển khai được hơn bốn năm, cần thiết phải tổng kết, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, dịch vụ truyền hình có sự dịch chuyển nhanh từ các dịch vụ truyền hình chất lượng thấp, ít kênh chương trình sang dịch vụ truyền hình chất lượng cao, nhiều kênh chương trình. Dịch vụ truyền hình cáp tương tự được hình thành sớm và bắt đầu xuy giảm trong những năm trở lại đây. Theo số liệu thống kê, trong những năm gần đây, số lượng thuê bao dịch vụ truyền hình cáp tương tự đang giảm dần thay vào đó là dịch vụ truyền hình cáp số, cáp IPTV... và đặc biệt là dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn vẫn cần phải đảm bảo quản lý chặt chẽ về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp tương tự để bảo đảm quyền lợi người sử dụng, nhưng cũng cần đảm bảo việc quản lý chất lượng dịch vụ có chi phí phù hợp để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có thể thực hiện. Do nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền hình cáp tương tự của nhân dân đang suy giảm, nhiều nước trên thế giới các dịch vụ truyền hình khác phát triển mạnh thì dịch vụ truyền hình cáp tương tự đã kết thúc. Do đó, các hãng sản xuất thiết bị cũng như sản xuất thiết bị đo kiểm dần rút khỏi thị trường, việc mua sắm thiết bị mới thay thế gặp nhiều khó khăn, giá thành cao.  

Chính vì những lý do đó mà Bộ Thông tin và truyền thông đã tổ chức nghiên cứu xây dựng, sửa đổi QCVN 87:2015/BTTTT để phù hợp với sự phát triển công nghệ.

Về các nội dung chính của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

- Về phạm vi áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao, sử dụng công nghệ tương tự, hệ màu PAL B/G và PAL D/K.

- Về quy định kỹ thuật: QCVN quy định các chỉ tiêu như: Băng tần hoạt động; Mức tín hiệu cao tần; Đáp tuyến tần số trong một kênh truyền hình; Độ sai lệch tần số cao tần, Độ ổn định tần số cao tần; Tỷ số công suất sóng mang hình trên tạp âm; Yêu cầu tín hiệu hình; Khoảng cách giữa tần số sóng mang hình với tần số sóng mang tiếng; Tỷ lệ công suất sóng mang tín hiệu hình và tiếng; Băng thông của mỗi kênh; Độ di tần tiếng; Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số âm thanh.

- Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân: Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện về công bố hợp quy theo các quy định hiện hành.

- Về tổ chức thực hiện: QCVN quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý là Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông.

Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao (Ký hiệu QCVN 87:2015/BTTTT).

Thông tư ban hành QCVN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

 

NVHA