Giám định Tư pháp

Danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tại địa phương

07/10/2020 10:52 SA

 DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 
TT
TÊN TỔ CHỨC
SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM THÀNH LẬP
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
1
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Phú Yên)
1945/QĐ-UBND ngày 25/11/2008
Công nghệ thông tin
2
Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau
2080/QĐ-UBND ngày 22/11/2019
Công nghệ thông tin
Bưu chính viễn thông
Báo chí và xuất bản
 

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT