Giám định Tư pháp

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương

07/10/2020 10:51 SA

 DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA PHƯƠNG
NĂM SINH
CHUYÊN NGÀNH
1
Nguyễn Thị Thanh Chiến
Sở TTTT Bến Tre
7/8/1965
- Báo chí
2
Lý Thị Thu Huyền
Sở TTTT Lai Châu
1980
- Báo chí
3
Vùi Văn Tiến
Sở TTTT Lai Châu
1981
- Điện tử - Viễn thông
4
Bùi Thị Lan
Sở TTTT Lai Châu
1987
- Công nghệ thông tin
5
Nguyễn Thanh Hiền
Sở TTTT An Giang
10/3/1977
- Thanh tra
6
Võ Minh Tuấn
Sở TTTT An Giang
10/9/1982
- Báo chí
- Xuất bản
- Phát thanh truyền hình
7
Trần Lê Sinh
Sở TTTT Quảng Ninh
1963
- Công nghệ thông tin
8
Lê Minh Kỳ
Sở TTTT Quảng Ninh
1965
- Bưu chính
- Viễn thông
- Tần số vô tuyến điện
9
Phạm Văn Tiến
Sở TTTT Bạc Liêu
1979
- Công nghệ thông tin
10
Nguyễn Văn Đẳng
Sở TTTT Bạc Liêu
1967
- Luật
11
Huỳnh Thu Nhàn
Sở TTTT Bạc Liêu
1972
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
12
Trần Nhật Huy
Sở TTTT Bạc Liêu
1980
- Luật
13
Trương Minh Thanh
Sở TTTT Bạc Liêu
1970
- Luật
14
Phạm Ý Thiên
Sở TTTT Phú Yên
10/12/1977
- Tin học
15
Nguyễn Thị Thu Lan
Sở TTTT Quảng Bình
1977
- Ngữ văn
16
Trần Thị Diện
Sở TTTT Quảng Bình
1970
- Luật
17
Nguyễn Trung Thanh
Sở TTTT Quảng Bình
1981
- Công nghệ thông tin
18
Trần Diễm Phúc
Sở TTTT Quảng Bình
1984
- Công nghệ thông tin
19
Từ Công Nghĩa Hạnh
Sở TTTT Quảng Bình
1986
- Công nghệ thông tin
20
Nguyễn Thanh Huy
Sở TTTT Quảng Bình
1980
- Công nghệ thông tin
21
Nguyễn Tiến Dũng
Sở TTTT Ninh Bình
1978
- Công nghệ thông tin
22
Hoàng Thị Tươi
Sở TTTT Ninh Bình
1977
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
23
Nguyễn Anh Văn
Sở TTTT Ninh Bình
1982
- Bưu chính
- Viễn thông
24
Vũ Thị Chương Nguyệt
Sở TTTT Khánh Hòa
5/3/1984
- Công nghệ thông tin
25
Hoàng Trọng Phước
Sở TTTT Khánh Hòa
21/10/1977
- Công nghệ thông tin
26
Trần Hoa Lý
Sở TTTT Sơn La
9/4/1971
- Bưu chính
27
Nguyễn Văn Chiến
Sở TTTT Sơn La
17/12/1981
- Điện tử - Viễn thông
28
Cầm Đức Thành
Sở TTTT Sơn La
5/4/1982
- Công nghệ thông tin
29
Cầm Mính Thu Hằng
Sở TTTT Sơn La
5/11/1987
- Báo chí
30
Phạm Thị Bích Liên
Sở TTTT Đà Nẵng
29/8/1976
- Công nghệ thông tin
31
Nguyễn Thị Thu Trang
Sở TTTT Đà Nẵng
18/1/1986
- Truyền thông
32
Hoàng Khánh Hưng
Sở TTTT Đà Nẵng
5/2/1982
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
33
Đinh Viết Châu Quang
Sở TTTT Đà Nẵng
1/1/1970
- Viễn thông
34
Trần Thanh Trúc
Sở TTTT Đà Nẵng
11/10/1982
- Viễn thông
35
Phan Thành Nhân
Sở TTTT Đà Nẵng
4/6/1980
- Viễn thông
36
Đặng Đại Huynh
Sở TTTT Đà Nẵng
5/2/1988
- Viễn thông
37
Bùi Quang Viễn
Sở TTTT Vĩnh Long
25/4/1978
- Công nghệ thông tin
38
Nguyễn Chiến Thành
Sở TTTT Vĩnh Long
10/12/1983
- Điện tử - Viễn thông
39
Nguyễn Minh Quẩn
Sở TTTT Vĩnh Long
16/1/1984
- Tin học
40
Nguyễn Văn An
Sở TTTT Cần Thơ
9/5/1979
- Công nghệ thông tin
41
Phạm Anh Tuấn
Sở TTTT Cần Thơ
17/11/1978
- Bưu chính
- Viễn thông
42
Lê Huy Dũng
Sở TTTT Thanh Hóa
15/8/1978
- Báo chí
43
Lữ Văn Tâm
Sở TTTT Thanh Hóa
20/7/1965
- Viễn thông
44
Nguyễn Thị Hương
Sở TTTT Thanh Hóa
27/9/1970
- Bưu chính
45
Phan Đình Hiếu
Sở TTTT Gia Lai
20/6/1982
- Công nghệ thông tin
46
Nguyễn Thị Thanh 
Sở TTTT Hưng Yên
1976
- Văn hóa
47
Nhữ Văn Cường
Sở TTTT Hưng Yên
1978
- Luật
48
Bùi Anh Lâm
Sở TTTT Hưng Yên
1981
- Công nghệ thông tin
49
Nguyễn Nữ Lan Oanh
Sở TTTT Nghệ An
28/6/1973
- Báo chí
- Xuất bản
50
Bùi Thị Hoa
Sở TTTT Nghệ An
15/2/1980
- Công nghệ thông tin
51
Trần Anh Tuấn
Sở TTTT Nghệ An
8/3/1977
- Thanh tra
52
Hoàng Thăng Long
Sở TTTT Nghệ An
29/8/1986
- Báo chí
- Xuất bản
53
Lý Hồng Hải
Sở TTTT Lạng Sơn
28/11/1973
- Báo chí
54
Vũ Mạnh Hà
Sở TTTT Lạng Sơn
7/10/1982
- Công nghệ thông tin
55
Trình Thị Nga
Sở TTTT Lạng Sơn
15/10/1984
- Bưu chính
- Viễn thông
56
Trần Cao Cường
Sở TTTT Lạng Sơn
20/7/1979
- Điện tử 
57
Nguyễn Thị Mai Hương
Sở TTTT Hà Nội
4/9/1971
- Báo chí
58
Nguyễn Văn Minh
Sở TTTT Hà Nội
29/5/1962
- Luật
59
Trần Thị Mai Dung
Sở TTTT Hà Nội
28/5/1971
- Báo chí
60
Phạm Thị Bích Ngọc
Sở TTTT Hà Nội
9/2/1981
- Xuất bản
- Luật
61
Đinh Thu Hiền
Sở TTTT Hà Nội
18/11/1983
- Quản lý công
62
Kiều Thị Phong Lan
Sở TTTT Hà Nội
1/3/1978
- Báo chí
63
Nguyễn Thị Thanh Nga
Sở TTTT Hà Nội
2/3/1981
- Kinh tế đối ngoại
64
Nguyễn Thị Minh Phương
Sở TTTT Hà Nội
9/4/1975
- Báo chí
65
Bùi Thị Kim Hoa
Sở TTTT Hà Nội
25/6/1982
- Điện tử - Viễn thông
66
Phạm Quang Nghĩa
Sở TTTT Hà Nội
13/11/1987
- Công nghệ thông tin
67
Lê Nho Thái
Sở TTTT Bắc Ninh
19/10/1964
- Điện tử - Viễn thông
68
Vũ Quang Thạch
Sở TTTT Bắc Ninh
2/11/1982
- Điện tử - Viễn thông
69
Nguyễn Thị Việt Nga
Sở TTTT Bắc Ninh
8/10/1985
- Lịch sử đảng
70
Nguyễn Danh Thân
Sở TTTT Bắc Ninh
28/2/1980
- Điện tử - Viễn thông
71
Trần Mai Phong
Sở TTTT Hòa Bình
6/25/1971
- Công nghệ thông tin
72
Trần Hoà
Sở TTTT Hòa Bình
8/28/1978
- Công nghệ thông tin
73
Nguyễn Quỳnh Chi
Sở TTTT Hòa Bình
2/17/1981
- Điện tử - Viễn thông
 

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT