Giám định Tư pháp

Danh sách giám định viên tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương

07/10/2020 10:49 SA

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 
TT
Tên GĐVTP
Năm sinh
Địa phương
Chuyên ngành
Thời gian bổ nhiệm
1
Trần Thanh Hưng
28/5/1969
Sở TTTT Phú Yên
- Báo chí
- Xuất bản
- Phát thanh, truyền hình
5/6/2020
2
Nguyễn Hoài Sơn
8/12/1960
Sở TTTT Phú Yên
- Báo chí
- Xuất bản
5/6/2020
3
Nguyễn Thế Phong
6/5/1972
Sở TTTT Phú Yên
- Báo chí
- Xuất bản
- Phát thanh, truyền hình
- Luật
5/6/2020
4
Lê Thị Châu Nga
27/10/1984
Sở TTTT Phú Yên
- Xuất bản
- Luật
5/6/2020
5
Nguyễn Thúy Hằng
24/4/1977
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
29/5/2020
6
Bế Hải Triều
1/10/1976
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
29/5/2020
7
Đặng Kim Tuấn
17/3/1977
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
29/5/2020
8
Dương Thị Thu Vân
13/12/1989
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
29/5/2020
9
Trần Thị Minh Đào
21/7/1984
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
29/5/2020
10
Nguyễn Xuân Tùng
21/5/1985
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
29/5/2020
11
Nông Thị Như Trang
4/5/1987
Sở TTTT Đắk Nông
- Thông tin truyền thông
18/5/2020
12
Tô Tấn Nhàn
13/8/1976
Sở TTTT Đắk Nông
- Thông tin truyền thông
18/5/2020
13
Nguyễn Quốc Bảo
20/1/1983
Sở TTTT Đắk Nông
- Thông tin truyền thông
18/5/2020
14
Hoàng Thị Liên
2/1/1989
Sở TTTT Đắk Nông
- Thông tin truyền thông
18/5/2020
15
Lê Thị Lý
8/5/1984
Sở TTTT Đắk Nông
- Thông tin truyền thông
18/5/2020
16
Võ Duy Phong
1975
Sở TTTT Bình Thuận
- Công nghệ thông tin
14/5/2020
17
Đặng Khánh Vĩnh
1978
Sở TTTT Bình Thuận
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
14/5/2020
18
Nguyễn Thị Phượng
14/7/1974
Sở TTTT Đà Nẵng
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
17/8/2019
19
Trịnh Xuân Hoàng
2/12/1978
Sở TTTT Thái Bình
- Thông tin truyền thông
29/7/2018
20
Nguyễn Thị Chanh
28/8/1986
Sở TTTT Thái Bình
- Thông tin truyền thông
29/7/2018
21
Lê Nguyễn Hoàng Trinh
24/7/1983
Sở TTTT BR-VT
- Thông tin truyền thông
13/5/2019
22
Trần Quản Xuân
22/10/1959
Sở TTTT BR-VT
- Thông tin truyền thông
13/5/2019
23
Lưu Trường Chinh
20/5/1981
Sở TTTT BR-VT
- Thông tin truyền thông
13/5/2019
24
Trần Thị Xuân Thảo
1/2/1979
Sở TTTT BR-VT
- Thông tin truyền thông
13/5/2019
25
Trần Thị Hà Giang
2/3/1980
Sở TTTT Hải Phòng
- Báo chí
6/5/2019
26
Nguyễn Đức Hạnh
1/4/1978
Sở TTTT Hải Phòng
- Tin học ứng dụng
6/5/2019
27
Phạm Đức Nghị
8/4/1971
Sở TTTT Đắk Lắk
- Kinh tế
26/3/2019
28
Trần Xuân Tiệp
26/12/1980
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
26/3/2019
29
Diệp Quốc Phú
25/12/1977
Sở TTTT Đắk Lắk
- Điện tử - viễn thông
13/11/2018
30
Ngô Xuân Hòa
8/11/1984
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
31
Phạm Thị Linh Nhâm
18/8/1982
Sở TTTT Đắk Lắk
- Thông tin truyền thông
13/11/2018
32
Bùi Minh Long
3/4/1982
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
33
Nguyễn Đình Chiểu
18/8/1981
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
34
Võ Nguyễn Hoàng Nam
8/10/1975
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
35
Đỗ Việt Hòa
24/9/1983
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
36
Phùng Thị Thơm
3/11/1986
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
37
Trần Duy Tân
16/5/1978
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
38
Đinh Hồng Lâm
26/2/1983
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
39
Châu Hòa Khánh Tâm
1/1/1985
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/11/2018
40
Nguyễn Văn Nam
14/6/1972
Sở TTTT Bến Tre
- Kinh tế viễn thông
9/11/2011
41
Trần Văn Phi
16/8/1978
Sở TTTT Bến Tre
- Kinh tế viễn thông
25/4/2016
42
Lê Phạm Hoàng Giàu
2/10/1979
Sở TTTT Bến Tre
- Thông tin truyền thông
25/4/2016
43
Trần Văn Đông
9/9/1967
Sở TTTT Bến Tre
- Báo chí
25/12/2017
44
Trần Thị Tuyết Anh
5/7/1981
Sở TTTT Bến Tre
- Báo chí
25/4/2016
45
Hà Minh Tâm
20/2/1981
Sở TTTT Hải Phòng
- Công nghệ thông tin
12/12/2018
46
Đào Văn Thắng
2/11/1985
Sở TTTT Hải Phòng
- Công nghệ thông tin
12/12/2018
47
Phạm Thị Ngọc Quyên
1973
Sở TTTT Quảng Nam
- Kinh tế phát triển
22/8/2012
48
Nguyễn Văn Nam
1979
Sở TTTT Quảng Nam
- Điện tử - viễn thông
22/8/2012
49
Thái Vũ Minh Hiếu
1983
Sở TTTT Quảng Nam
- Luật
22/8/2012
50
Nguyễn Thị Quỳnh Lâm
1982
Sở TTTT Quảng Nam
- Khoa học máy tính
22/8/2012
51
Hoàng Duy
6/6/1963
Sở TTTT Quảng Ngãi
- Luật
6/10/2010
52
Nguyễn Quốc Huy Hoàng
28/6/1978
Sở TTTT Quảng Ngãi
- Công nghệ thông tin
6/10/2010
53
Nguyễn Phú Đức
2/10/1976
Sở TTTT Quảng Ngãi
- Báo chí
6/10/2010
54
Võ Ngọc Tuấn
12/5/1969
Sở TTTT Quảng Ngãi
- Phát thanh Truyền hình
6/10/2010
55
Trần Ngọc Nhân
31/1/1979
Sở TTTT Lào Cai
- Quản lý thông tin
31/5/2019
56
Trần Xuân Huệ
28/1/1978
Sở TTTT Lào Cai
- Báo chí
31/5/2019
57
Nguyễn Vân Anh
18/7/1985
Sở TTTT Lào Cai
- Điện tử - viễn thông
31/5/2019
58
Hồ Thị Bích Liên
9/7/1965
Sở TTTT An Giang
- Báo chí
- Xuất bản
- Phát thanh, truyền hình
17/3/2017
59
Huỳnh Văn Trim
14/4/1968
Sở TTTT An Giang
- Điện tử
- Bưu chính
- Viễn thông
17/3/2017
60
Đỗ Quang Vinh
12/2/1980
Sở TTTT An Giang
- Công nghệ thông tin
4/4/2017
61
Lê Nguyên Tánh
20/8/1974
Sở TTTT Bình Phước
- Công nghệ thông tin
28/12/2015
62
Hoàng Văn Hậu
2/11/1983
Sở TTTT Bình Phước
- Điện tử - viễn thông
28/12/2015
63
Nguyễn Đồng Thương
6/5/1972
Sở TTTT Đồng Nai
- Điện tử - viễn thông
18/11/2015
64
Bùi Thị Lê Lan
16/8/1981
Sở TTTT Đồng Nai
- Báo chí
18/11/2015
65
Trần Minh Tân
5/8/1980
Sở TTTT Đồng Nai
- Công nghệ thông tin
18/11/2015
66
Nguyễn Hoàng Chương
9/10/1989
Sở TTTT Đồng Nai
- Công nghệ thông tin
4/6/2019
67
Trần Thị Hương Giang
14/12/1972
Sở TTTT Đồng Nai
- Báo chí
- Xuất bản
- Thông tin cơ sở
4/6/2019
68
Nguyễn Thị Hà Giang
3/12/1982
Sở TTTT Đồng Nai
- Kỹ thuật điện tử
4/6/2019
69
Hồ Nhật Dương Hiếu
10/3/1983
Sở TTTT Đồng Nai
- Công nghệ thông tin
4/6/2019
70
Tạ Thị Nguyên Hương
9/10/1973
Sở TTTT Đồng Nai
- Phát thanh truyền hình
4/6/2019
71
Phạm Văn Huyên
20/10/1972
Sở TTTT Đồng Nai
- Điện tử - viễn thông
4/6/2019
72
Nguyễn Thị Hồng Liên
23/6/1981
Sở TTTT Đồng Nai
- Điện tử - viễn thông
4/6/2019
73
Trương Văn Thịnh
2/6/1984
Sở TTTT Đồng Nai
- Công nghệ thông tin
4/6/2019
74
Lê Thị Xuân Phương
20/7/1976
Sở TTTT Phú Yên
- Bưu chính
- Viễn thông
2/1/2013
75
Lương Xuân Phát
1/10/1964
Sở TTTT Cà Mau
- Công nghệ thông tin
15/12/2010
76
Thẩm Minh Hoàn
13/9/1964
Sở TTTT Cao Bằng
- Luật
14/3/2019
77
Mạc Tuấn Nhã
6/9/1983
Sở TTTT Cao Bằng
- Xuất bản
14/3/2019
78
Đàm Xuân Sơn
14/6/1981
Sở TTTT Cao Bằng
- Công nghệ thông tin
8/11/2018
79
Đoàn Quốc Hùng
20/5/1967
Sở TTTT Cao Bằng
- Điện tử - viễn thông
8/11/2018
80
Huỳnh Minh Hải
20/10/1974
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
9/8/2010
81
Ngô Thiện Hoàng
14/5/1975
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
9/8/2010
82
Huỳnh Phương Đông
9/4/1971
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
9/8/2010
83
Nguyễn Thị Huyền Diệu
3/10/1970
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
10/9/2013
84
Nguyễn Vũ Linh Sang
15/11/1979
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
10/9/2013
85
Phạm Thị Minh Hiền
2/1/1983
Sở TTTT Lâm Đồng
- Thông tin truyền thông
10/9/2013
86
Nguyễn Hoàng Sâm
1973
Sở TTTT Bình Thuận
- Bưu chính
- Viễn thông
11/10/2012
87
Trần Thị Trinh
1977
Sở TTTT Bình Thuận
- Công nghệ thông tin
11/10/2012
88
Phạm Duy Lộc
25/10/1964
Sở TTTT Khánh Hòa
- Báo chí
11/5/2011
89
Lê Minh Hương
24/4/1975
Sở TTTT Khánh Hòa
- Báo chí
11/5/2011
90
Nguyễn Thanh Thủy
11/9/1980
Sở TTTT Khánh Hòa
- Thông tin truyền thông
10/1/2011
91
Đặng Hoài Nam
11/4/1975
Sở TTTT Khánh Hòa
- Truyền dẫn phát sóng
- Tần số vô tuyến điện
30/11/2012
92
Nguyễn Văn Hiền
10/3/1975
Sở TTTT Khánh Hòa
- Thông tin truyền thông
10/1/2011
93
Lại Quốc Đạt
19/1/1979
Sở TTTT Khánh Hòa
- Thông tin truyền thông
10/1/2011
94
Bùi Vũ Vĩnh
13/9/1983
Sở TTTT Khánh Hòa
- Sở hữu trí tuệ
30/11/2012
95
Trần Ngọc Thạch
17/7/1972
Sở TTTT Đà Nẵng
- Thông tin truyền thông
24/6/2010
96
Trần Thị Thúy
10/10/1981
Sở TTTT Phú Thọ
- Báo chí
17/03/2021
97
Vi Văn Đức
18/2/1979
Sở TTTT Phú Thọ
- Kỹ thuật thông tin
17/8/2015
98
Đỗ Xuân Cường
22/12/1982
Sở TTTT Phú Thọ
- Công nghệ thông tin
17/8/2015
99
Phạm Thị Thanh Loan
7/4/1982
Sở TTTT Phú Thọ
- Điện tử - viễn thông
17/8/2015
100
Nguyễn Thị Lan Hương
15/11/1975
Sở TTTT Hồ Chí Minh
- Báo chí
21/5/2012
101
Dương Minh Nghĩa
29/12/1982
Sở TTTT Hồ Chí Minh
- Công nghệ thông tin
21/5/2012
102
Nguyễn Trịnh Đình Hòa
25/4/1982
Sở TTTT Hồ Chí Minh
- Thông tin điện tử
21/8/2013
103
Nguyễn Lê Vân
6/10/1981
Sở TTTT Hồ Chí Minh
- Thông tin truyền thông
28/12/2015
104
Vương Thị Hoa
18/7/1970
Sở TTTT Hà Giang
- Quản lý văn hóa
25/11/2017
105
Trần Kim Kha
24/12/1979
Sở TTTT Bình Định
- Công nghệ thông tin
18/6/2012
105
Bùi Huy Phúc
23/9/1985
Sở TTTT Bình Định
- Quản lý văn hóa
4/3/2020
107
Phạm Văn Báu
3/2/1966
Sở TTTT Hà Tĩnh
- Công nghệ thông tin
- Pháp chế
17/7/2017
108
Lê Văn Dũng
15/2/1978
Sở TTTT Hà Tĩnh
- Công nghệ thông tin
17/7/2017
109
Đặng Văn Đức
7/6/1979
Sở TTTT Hà Tĩnh
- Bưu chính
- Viễn thông
17/7/2017
110
Nguyễn Tiến Dũng
6/6/1981
Sở TTTT Hà Tĩnh
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
17/7/2017
111
Đặng Đình Huân
6/7/1965
Sở TTTT Cần Thơ
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
6/7/2012
112
Nguyễn Việt Thanh
5/5/1966
Sở TTTT Cần Thơ
- Thông tin truyền thông
6/7/2012
113
Nguyễn Anh Tuấn
19/7/1966
Sở TTTT Thanh Hóa
- Công nghệ thông tin
9/11/2012
114
Nguyễn Đình Phức
2/1/1964
Sở TTTT Điện Biên
- Tần số vô tuyến điện
25/8/2014
115
Nguyễn Thị Tươi
6/6/1981
Sở TTTT Điện Biên
- Báo chí
25/8/2014
116
Phạm Thanh Nam
13/8/1982
Sở TTTT Điện Biên
- Công nghệ thông tin
25/8/2014
117
Phạm Minh Hải
20/3/1980
Sở TTTT Điện Biên
- Kỹ thuật điện tử
25/8/2014
118
Đặng Quang Khanh
1/3/1981
Sở TTTT Gia Lai
- Công nghệ thông tin
30/6/2009
119
Trần Quốc Hùng
1/9/1964
Sở TTTT Tây Ninh
- Điện tử - viễn thông
20/8/2012
120
Nguyễn Tấn Đức
29/12/1976
Sở TTTT Tây Ninh
- Điện tử - viễn thông
20/8/2012
121
Hồ Thị Ngọc Trang
2/8/1965
Sở TTTT Tây Ninh
- Bưu chính 
20/8/2012
122
Nguyễn Công Bẩy
11/2/1963
Sở TTTT Đắk Lắk
- Luật
13/12/2018
123
Phạm Công Hiến
01/4/1082
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/12/2018
124
Võ Xuân Quang
1/11/1977
Sở TTTT Đắk Lắk
- Điện tử - viễn thông
13/12/2018
125
Huỳnh Sự
10/10/1983
Sở TTTT Đắk Lắk
- Báo chí
13/12/2018
126
Nguyễn Hoàng Dưỡng
9/4/1967
Sở TTTT Đắk Lắk
- Báo chí
13/12/2018
127
Trần Ngọc Bổng
30/01/1965
Sở TTTT Đắk Lắk
- Báo chí
13/12/2018
128
Vũ Ngọc Anh Quyên
1/1/1981
Sở TTTT Đắk Lắk
- Xuất bản
13/12/2018
129
Phạm Thị Minh Huệ
23/4/1987
Sở TTTT Đắk Lắk
- Báo chí
13/12/2018
130
Nguyễn Ngọc Đích
2/9/1975
Sở TTTT Đắk Lắk
- Kinh tế
13/12/2018
131
Nguyễn Sơn Thành
24/1/1979
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
13/12/2018
132
Hà Văn Dũng
23/2/1971
Sở TTTT Đắk Lắk
- Công nghệ thông tin
27/7/2010
133
Đoàn Hùng Vũ
12/3/1974
Sở TTTT Đồng Tháp
- Kinh tế học
- CNTT
14/5/2014
134
Lê Thị Thanh Trúc
7/8/1980
Sở TTTT Đồng Tháp
- Luật
14/5/2014
135
Lê Quang Hiệp
21/4/1981
Sở TTTT Đồng Tháp
- Điện tử - viễn thông
14/5/2014
136
Dương Nguyễn Trung
19/3/1974
Sở TTTT Nam Định
- Kỹ thuật điện tử
- Viễn thông
4/1/2019
137
Nguyễn Thanh Hùng
23/2/1979
Sở TTTT Nam Định
- Xuất bản
4/1/2019
138
Lê Tuấn Lực
7/2/1979
Sở TTTT Nam Định
- Điện tử - viễn thông
4/1/2019
139
Đinh Quang Thái
30/1/1978
Sở TTTT Nam Định
- Công nghệ thông tin
4/1/2019
140
Nguyễn Thị Hoài Giang
2/12/1981
Sở TTTT Nam Định
- Thông tin học
4/1/2019
141
Trịnh Thị Hà Oanh
 
Sở TTTT Kon Tum
- Thông tin truyền thông
27/8/2020
142
Nguyễn Khánh Phương
9/7/1979
Sở TTTT Yên Bái
- Bưu chính
- Viễn thông
21/9/2017
143
Nguyễn Duy Khiêm
28/4/1982
Sở TTTT Yên Bái
- Công nghệ thông tin
21/9/2017
144
Triệu Bích Ngọc
14/8/1982
Sở TTTT Yên Bái
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
21/9/2017
145
Nguyễn Duy Tuấn
15/10/1964
Sở TTTT Hà Nam
- Kinh tế kỹ thuật
18/5/2010
146
Lê Hồng Quang
16/11/1970
Sở TTTT Hà Nam
- Điện tử - viễn thông
18/5/2010
147
Nguyễn Thị Thanh Bình
10/1/1977
Sở TTTT Hà Nam
- Báo chí
18/5/2010
148
Vi Tuấn Dũng
10/11/1976
Sở TTTT Thái Nguyên
- Thanh tra
9/4/2019
149
Nguyễn Thị Hiền
19/9/1973
Sở TTTT Thái Nguyên
- Thanh tra
9/4/2019
150
Bùi Thị Thu Hương
26/6/1977
Sở TTTT Thái Nguyên
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
9/4/2019
151
Trần Thanh Tâm
7/5/1976
Sở TTTT Thái Nguyên
- Thông tin
- Báo chí
- Xuất bản
9/4/2019
152
Đào Ngọc Tuất
14/2/1982
Sở TTTT Thái Nguyên
- Công nghệ thông tin
9/4/2019
153
Nguyễn Hải Vân
21/7/1982
Sở TTTT Thái Nguyên
- Thanh tra
9/4/2019
154
Lê Hồng Việt
12/2/1978
Sở TTTT Bắc Giang
- Kỹ thuật viễn thông
24/12/2010
155
Nguyễn Quang Tuấn
24/4/1981
Sở TTTT Bắc Giang
- Công nghệ thông tin
24/12/2010

 

 

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT