Cải cách hành chính

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

02/06/2020 16:03 CH

Ngày 01/6/2020, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT, 06 Thủ tục hành chính cấp trung ương và 03 Thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Bưu chính được sửa đổi, bổ sung
 
Chi tiết tại phần đính kèm.

Tệp đính kèm:

Vụ Pháp chế