Pháp điển

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ PHÁP ĐIỂN

(28/07/2020)

Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là việc làm mới của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để giúp các cơ quan thuận lợi trong triển khai thực hiện, Vụ Pháp chế- Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu cuốn "Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật" do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp biên soạn. Cuốn sổ tay sẽ là tài liệu quan trọng giúp các bộ, ngành triển khai thực hiện công tác pháp điển được chất lượng, hiệu quả.

Trân trọng giới thiệu!