Nghiệp vụ Pháp chế

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

(30/12/2019)

 Ngày 27/12/2019, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký Quyết định số 2304/QĐ-BTTTT ngày 27/12/2019 ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

(30/12/2019)

 Ngày 27/12/2019, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020