Chính sách, pháp luật

Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

(31/07/2020)

Theo dự thảo Thông tư, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm khi đáp ứng tiêu chí về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn bảo mật của sản phẩm; được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam 

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

(24/07/2020)

Thời gian gần đây, lĩnh vực thông tin cơ sở có sự thay đổi lớn về mặt công nghệ, xuất hiện truyền thanh sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đây là một giải pháp công nghệ mới, hiện đại, có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật, quản lý và vận hành so với truyền thanh có dây/truyền thanh FM như:Không cần có máy phát sóng và cột ănten; Không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh; Khắc phục những lỗi thường xảy ra với hệ thống truyền thanh FM hay bị nhiễu; Quản lý, vận hành tập trung thông qua Website quản trị đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân lực; có khả năng giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa; quản lý thiết bị đầu cuối qua ứng dụng trên bản đồ số, giúp phát hiện các thiết bị hư hỏng mà không cần người quản lý đến tận nơi kiểm tra; Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh; Đọc tự động, chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói...

Ngày 20/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
Chính vì những lý do đó mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất thiết bị truyền thanh và địa phương đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh cấp xã theo công nghệ mới.
ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

(22/05/2020)

 Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử