Chính sách, pháp luật

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

(24/07/2020)

Thời gian gần đây, lĩnh vực thông tin cơ sở có sự thay đổi lớn về mặt công nghệ, xuất hiện truyền thanh sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đây là một giải pháp công nghệ mới, hiện đại, có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật, quản lý và vận hành so với truyền thanh có dây/truyền thanh FM như:Không cần có máy phát sóng và cột ănten; Không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh; Khắc phục những lỗi thường xảy ra với hệ thống truyền thanh FM hay bị nhiễu; Quản lý, vận hành tập trung thông qua Website quản trị đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân lực; có khả năng giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa; quản lý thiết bị đầu cuối qua ứng dụng trên bản đồ số, giúp phát hiện các thiết bị hư hỏng mà không cần người quản lý đến tận nơi kiểm tra; Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh; Đọc tự động, chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói...

Ngày 20/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
Chính vì những lý do đó mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất thiết bị truyền thanh và địa phương đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh cấp xã theo công nghệ mới.
ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

(22/05/2020)

 Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

(15/02/2020)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải (QCVN 52:2011/BTTTT) cần thiết phải sửa đổi QCVN do QCVN này được ban hành từ năm 2011 và đến này một số tiêu chuẩn tham chiếu đã thay đổi, bổ sung cập nhật phiên bản mới nên cần thiết sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

(14/02/2020)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh (QCVN 50:2011/BTTTT) cần thiết phải sửa đổi QCVN do QCVN này được ban hành từ năm 2011 và đến này một số tiêu chuẩn tham chiếu đã thay đổi, bổ sung cập nhật phiên bản mới nên cần thiết sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.