Ngành

Nghị định 119/2020/NĐ-CP nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản

(21/10/2020)

Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

(02/10/2020)

Ngày 23/9/2020, Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT  quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

(09/09/2020)

Kể từ ngày 01/01/2020, khi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 /9/2020 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, văn bản hiện đang hướng dẫn về việc xây dựng các nội dung hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2455a/BTTTT-THH ngày 29/7/2019 dừng áp dụng. Cũng theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP tại khoản 1 Điều 49 đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ngày 9/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2020/TT-BTTTT về việc quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2020.