Ngành

Thông tư số 36/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

23/11/2020 09:21 SA

Ngày 13/11/2020, Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Thủ tục hành chính cấp mới và gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hiện nay đang triển khai ở mức độ 2. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 -2025, các thủ tục hành chính cấp, gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải phải nâng lên mức độ 4. Để thực hiện được như vậy thì các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp, gia hạn chứng chỉ như bằng đại học, chứng chỉ tiếng anh, sổ thuyền viên, giấy khám sức khỏe phải gửi dưới dạng điện tử và phải được chứng thực điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời có thể thực hiện được việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với các TTHC cấp, gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Những nội dung chính của Thông tư

Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT, cụ thể:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 13 Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT: bỏ quy định nộp bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 14 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT: bỏ quy định nộp bản chính chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thành phần hồ sơ gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải (đối với trường hợp chứng chỉ bị hư hỏng).

- Bổ sung Điều 16a quy định về thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trên môi trường điện tử.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2020. 

Vụ Pháp chế